---

Nyhedsbrev for maj

Kære andelshaver, her er lidt nyt fra bestyrelsen. Læs bl.a. om hvad, der sker med løbehjul og lignende, der står i opgangene og referat fra generalforsamling

---

Vigtig information

Vores trappeopgange er brandveje, og disse skal holdes fri. Det skal indskærpes, at der ikke må stå sko, løbehjul m.m. i opgangene. Desværre er der flere og flere andelshavere, der stiller ting i opgangene, så fra d.d. vil disse blive fjernet uden varsel. Tingene vil kunne afhentes hos bestyrelsen i forbindelse med salg af vaskekort. Du kan altid i nyhedsbrevet læse, hvornår der er salg af vaskekort næste gang.

---

Generalforsamling

Årets generalforsamling blev afholdt onsdag d. 22. april. Referatet vil blive omdelt i den kommende tid, men er allerede tilgængeligt på www.absk.dk

Regnskab og budget vil i den kommende tid også blive lagt på hjemmesiden.

---

Arbejdsweekend

Forårets arbejdsdag er vel overstået. Der kom 11 andelshavere, der der bl.a. sørgede for at der blev pillet fliser ned i det ene tørrerum og alle tørrerum blev rengjort grundigt. Tak for indsatsen!

---

Diverse informationer

Vi har fået sat et nyt hegn op ind mod naboejendommen.

Husk at booke i kalenderen i bestyrelseskælderen, hvis du skal holde større arrangementer i gården i løbet af sommeren.

Årets loppemarked blev desværre ramt at regn. Bestyrelsen håber på bedre vejr næste år :)

---

Salg af vaskekort

Næste mulighed for køb af vaskekort er tirsdag d. 2. juni kl. 17.30-18.00