---

TV Pakker

Du har muligvis modtaget et brev fra YouSee, hvor de skriver, at vi har indgået en aftale med dem om levering af tv-pakker. Dette er ikke korrekt. YouSee har sendt et forkert brev til andelshaverne i vores forening.

Vi har en aftale med Dansk Kabel TV (tidligere ComX). YouSee har dog nu overtaget tv-delen fra Dansk Kabel TV. Det betyder, at vi i løbet af den kommende tid vil få leveret tv-signalet fra YouSee. En dato for dette er endnu ikke fastsat. Så indtil videre er der ingen ændringer.

På et tidspunkt vil du få et brev fra bestyrelsen om de konkrete ændringer, som vil være, at man bliver overført til YouSee. Så hvis du i dag har grundpakken fra Dansk Kabel TV vil du få grundpakken fra YouSee. Har du mellempakken fra Dansk Kabel TV vil du få mellempakken fra YouSee o.s.v. Når dette er sket, så vil der være mulighed for selv at skifte pakke hos YouSee. Men indtil videre skal du ikke gøre noget – og heller ikke indsende det svarkort, som YouSee har udsendt.

Hvis du har internet via Dansk Kabel TV sker der ingen ændringer. De vil fortsat levere internet.

Yderligere information følger, når der er fastsat en skifte dato imellem os og YouSee.

Hvis du har spørgsmål, så skriv til kasserer@absk.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, ABSK

 

---