---

Nyhedsbrev for august

---

Vinduer i opgange

I forbindelse med generalforsamlingen i april blev der talt om indkalde til en ekstraordinær generalforsamling efter sommerferien med henblik på beslutning om at opsætte nye vinduer i opgangene i forbindelse med malerarbejdet. Det har vist sig at tage længere tid at få tilbud end beregnet, og bestyrelsen har ikke ville lade malerarbejdet af opgangene gå i stå p.g.a. dette. Derfor vil punktet om nye vinduer i opgangene i stedet være med på den næste ordinære generalforsamling.

---

Hold opgange og kældre fri

Vores trappeopgange er brandveje, og disse skal holdes fri. Det skal indskærpes, at der ikke må stå sko, løbehjul m.m. i opgangene, kældergange og loftsgange. Bestyrelsen vil løbende sørge for at evt. genstande bliver fjernet. De kan afhentes i bestyrelseskælderen i forbindelse med næste gang, der sælges vaskekort. 

---

Gården

Vi er glade for at grillen i gården bliver brugt så flittigt, men husk at rydde op efter brug. Madrester tiltrækker efterfølgende måger og rotter. Sørg også for at cigaretskodder kommer i askebægrene og bare smides på jorden.

Desværre er man ikke så flittig til at rydde op efter sig i øjeblikket. Det gælder også for legetøj og børnecykler, der efterlades, så det kan være svært at komme forbi efterfølgende. Sørg venligt for at rydde op, når børnene har været i gården.

---

Maler og murerarbejde

Malerarbejdet i vores opgange er i fuld gang. Kig evt. i opgangen Saltværksvej 71, som er færdig.

Arbejdet med opsætning af fliser i tørrerummet under Kastrupvej 292 er gået igang og forventes færdigt start uge 36.

---

Salg af vaskekort og afhentning af ting fra opgange, kælder- og loftsgange

Tirsdag d. 1. september kl. 17.30-18.00 i bestyrelseskælderen.