---

Nyhedsbrev for januar

---

Dørtelefoner

Der har desværre været del problemer med vores dørtelefoner. P.t. virker systemet ikke for opgangene Saltværksvej 71 og Kastrupvej 292. De andre opgange skulle virke nu. Såfremt du ikke kan få din dørtelefon til at virke, så kontakt Flemming fra bestyrelsen på e-mail adressen kasserer@absk.dk. Det har vist sig, at det i de fire andre opgange primært har været betjeningsfejl, der har været årsag til at dørtelefonen ikke virker (tryk 5 for at tale og tryk #61 for at åbne).

---

Arbejdsdag

Forårets arbejdsdag i foreningen er planlagt til lørdag d. 30. april. Sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu. Jo flere, der deltager, jo mere kan vi få lavet. Og hvis du har forslag til hvad, der kunne laves, så send gerne en mail til bestyrelsen@absk.dk. I forbindelse med arbejdsdagen vil der også være en stor container, hvor man kan smide møbler og andet affald væk (ikke madvarer). Husk at man ellers normalt selv skal bortskaffe møbler, juletræer o.s.v. Man må ikke sætte det ved affaldsvognene.

---

Når sneen falder....

så skal foreningens fejemaskine på arbejde. Derfor er det en god ide, at sætte sin cykel i cykelskuret. Ellers kan fejemaskinen have svært ved at gøre sit arbejde. Det er heller ikke så spændende at komme ned til en cykel, der er begravet i sne, fordi fejemaskinen har fejet sne op på den.

---

Generalforsamling

Den endelige dato for årets generalforsamling er ikke endeligt fastlagt, men der arbejdes med datoen onsdag d. 27. april kl.18.00. Hvis du har forslag til generalforsamlingen, så send gerne en mail til bestyrelsen@absk.dk. 

---

Salg af vaskekort og afhentning af ting fra opgange, kælder- og loftsgange

Tirsdag d. 2. februar kl. 17.30-18.00 i bestyrelseskælderen.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!

---