---

Nyhedsbrev for august

---

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Så er referatet fra den ekstraordinære generalforsamling tilgengængeligt her. Her blev det vedtaget, at kommunikation mellem bestyrelse og andelshavere nu foregår digitalt. Enten via e-mail og/eller hjemmeside. Proceduren for dette vil fremgå af den skrivelse, som vil blive runddelt sammen referatet fra den ekstraordinære generalforsamling. Den skrivelse vil så samtidigt være den sidste, der vil blive runddelt inden vi går over til den digitale kommunikation.

---

Fælles arbejdsdag lørdag 24/9

Det er snart tid til årets anden fælles arbejdsdag i andelsboligforeningen. Det er lørdag d. 24/9. Indkaldelse følger snarest, men sæt allerede x-i-kalenderen nu. Der vil i de kommende uger blive sat manila-mærker på cyklerne. Husk at fjerne dette mærke fra din cykel inden arbejdsdagen.

---

Spand ved grillen

En lille påmindelse om at spanden v. grillen i gården ikke er til affald, dåser o.lign., men udelukkende til grillkul og aske. 

---

Salg af vaskekort og afhentning af ting fra opgange, kælder- og loftsgange

Tirsdag d. 6. september kl. 17.30-18.00 i bestyrelseskælderen.

---