---

Nyhedsbrev for november

Kære andelshaver, her er lidt nyt fra bestyrelsen. Læs bl.a. om hvad du skal gøre med juletræet når julen er slut. 

---

Parkering på Æblerosevej

Husk at Æblerosevej har fået dispensation, så det er tilladt at parkere med hjulene oppe på fortorvet.

---

Julehygge og 

juletræer

Foreningens festudvalg vil gerne byde julen velkommen med lidt julegodter. Det vil ske d. 2. december. Yderligere information følger fra festudvalget.

Bestyrelsen vil allerede nu minde om, at man ikke må sætte sit juletræ ved affaldscontainerne, når man ikke længere skal bruge det. Skraldemændene tager dem ikke med. Man skal bortskaffe sit juletræ ved at køre det på lossepladsen. Man kan evt. koordinere fællesbortskaffelse i hver opgang.

---

IP / Bredbånds tv

Vores tv-signaludbyder har meddelt at muligheden for IP/bredbåndstv ophører (det er den løsning hvor man får signalet fra en speciel boks, som foreningen har stillet til rådighed). Foreningen skal have denne boks retur, og de andelshavere, der har en vil blive kontaktet af bestyrelsen.

---

Vaskekort

Næste gang, der kan købes vaskekort vil være tirsdag d. 2. december kl. 17.30-18.00. Husk at vaskeriet kun må benyttes i tidsrummet kl. 08-20.