---

Nyhedsbrev for februar

Kære andelshaver, her er lidt nyt fra bestyrelsen. Læs bl.a. om fastelavn, arbejdsdag og ordensreglement.

---

Fastelavnsarrangement

Foreningens festudvalg arrangerer igen i år et fastelavnsarrangement. Det finder sted søndag d.15/2. Invitation følger i nær fremtid

---

Ordensreglement 

Bestyrelsen vil minde om, at det ikke er tilladt at have ting stående i opgangene. I vores ordensreglement står der:

Beboere: Med henvisning til brandreglement og forsikringsbestemmelse er det IKKE tilladt at have noget stående eks. sko, planter og lign. på trappe- og kælder arealer. Bestyrelsen vil månedlig gennemgå ejendommen for at sikre nævnte bliver overholdt. Hvis det konstateres nævnte forefindes kontaktes pågældende beboer. 

Læs hele ordensreglement her: http://absk.dk/ordensreglement/

---

Generalforsamling

Årets generalforsamling nærmer sig så småt. Det bliver som altid i april måned og den endelige dato meldes ud hurtigst muligt. Har du forslag til generalforsamlingen, så er du altid velkommen til at sende det til bestyrelsen@absk.dk

Se i øvrigt mere på www.absk.dk , hvor du finder vedtægter, budget og regnskab.

---

Vaskekort

Næste gang, der kan købes vaskekort vil være tirsdag d. 3. marts kl. 17.30-18.00. Husk at vaskeriet kun må benyttes i tidsrummet kl. 08-20.

---

Arbejdsweekend

Sæt allerede x-i-kalenderen nu. Forårets arbejdsdag bliver lørdag d. 25. april. Tilmelding følger.