Generalforsamling 2020 aflyst /udsat grundet Coronavirus

Til jeres orientering
Vedlagt aflysning/udsættelse af Generalforsamlingen 2020.
Varme og vand – regnskab er forsinket grundet fejl hos Brunata. Det forventes af være udsendt i slutningen af april.
Venlig hilsen
Bestyrelsen