---

Nyhedsbrev for juni

---

Vigtig information

Vores trappeopgange er brandveje, og disse skal holdes fri. Det skal indskærpes, at der ikke må stå sko, løbehjul m.m. i opgangene, kældergange og loftsgange. Derfor har bestyrelsen netop fjernet en del ting. De kan afhentes i bestyrelseskælderen i forbindelse med næste gang, der sælges vaskekort. 

---

De kære børn

Husk at minde jeres børn om, at de ikke må færdes på garagetagene eller ovenpå cykelskuret. Og jeres børn må gerne minde jer om, at dørene til opgangen og bestyrelseskælderen altid skal være lukkede. Også selvom man er i gården.

---

Diverse informationer

Arbejdet med ny belysning i opgangene er gået i gang. Det er startet på Saltværksvejsiden. Derefter påbegyndes maling af opgangene.

Der har været en mindre vandskade i krybekælderen v. Saltværksvej 73 B. Det bliver repareret i den kommende tid.

Husk, at der i bestyrelseskælderen hænger en kalender, som man gerne må skrive sig på, hvis man skal holde fødselsdag eller lignende i gården.

---

Salg af vaskekort og afhentning af ting fra opgange, kælder- og loftsgange

Tirsdag d. 18. august kl. 17.30-18.00 i bestyrelseskælderen.