---

Nyhedsbrev for september

---

Arbejdsdag lørdag d. 26/9

Efterårets fælles arbejdsdag nærmer sig. Det er lørdag d. 26/9, hvor bestyrelsen håber at se så mange andelshavere som muligt. Har du forslag til ting, der bør ordnes denne dag, så send en mail til Mette fra bestyrelsen. Hendes e-mail adresse er bst1@absk.dk. Der vil i den kommende tid komme tilmeldingssedler ud. Husk at der denne dag også vil være en container til storskrald, så der vil være rig mulighed for at komme af med sit skrald (møbler, elektronik, cykler, byggematerialer, o.s.v.)

---

Hold opgange og kældre fri

Vores trappeopgange er brandveje, og disse skal holdes fri. Det skal indskærpes, at der ikke må stå sko, løbehjul m.m. i opgangene, kældergange og loftsgange. Bestyrelsen vil løbende sørge for at evt. genstande bliver fjernet. De kan afhentes i bestyrelseskælderen i forbindelse med næste gang, der sælges vaskekort. 

---

Loppemarked

Søndag d. 27/9 vil der være loppemarked i gården. Det er ikke bestyrelsen, der står for dette, men enkelte andelshavere, der i nær fremtid også vil sørge for yderligere information om, hvordan man skal forholde sig, hvis man have en lille stand i gården denne dag.

---

Murerarbejde

Arbejdet med opsætning af fliser i tørrerummet under Kastrupvej 292 er nu færdigt, og tørrerummet kan nu igen frit benyttes.

Vi har også fået udført murerarbejde på gavlen ud mod Æblerosevej. Det skyldes, at der var kommet en sætningsskade i muren.

---

Salg af vaskekort og afhentning af ting fra opgange, kælder- og loftsgange

Tirsdag d. 6. oktober kl. 17.30-18.00 i bestyrelseskælderen.