---

Nyhedsbrev for oktober

---

Opkrævning af kr. 500,-

Efterårets fælles arbejdsdag forløb fint, og der blev både ryddet op, renset tagrender på carporte, rengjort vaskerum m.m. For de andelshavere, der hverken var med til forårets eller efterårets arbejdsdag, vil der blive opkrævet kr. 500,- i forbindelse med den næste andelsboligafgift.

---

Hold opgange og kældre fri

Vores trappeopgange er brandveje, og disse skal holdes fri. Det skal indskærpes, at der ikke må stå sko, løbehjul m.m. i opgangene, kældergange og loftsgange. Bestyrelsen vil løbende sørge for at evt. genstande bliver fjernet. De kan afhentes i bestyrelseskælderen i forbindelse med næste gang, der sælges vaskekort. 

---

Fejemaskine og cykler

Foreningens fejemaskine skal gerne kunne køres direkte ud af skuret, så sørg for, at der ikke står cykler, gocarts og lignende og spærrer. 

I forbindelse med arbejdsdagen er der også blevet mere plads til cykler i både cykelhuset og ved affaldscontainerne.

---

Salg af vaskekort og afhentning af ting fra opgange, kælder- og loftsgange

Tirsdag d. 3. november kl. 17.30-18.00 i bestyrelseskælderen.