---

Nyhedsbrev for november

---

Julearrangement

Bestyrelsen vil gerne takke festudvalget og de andelshavere, der deltog i weekendens julearrangement. En hyggelig og afslappet måde at bære julen ind og møde andre andelshavere.

---

Hold opgange og kældre fri

Vores trappeopgange er brandveje, og disse skal holdes fri. Det skal indskærpes, at der ikke må stå sko, løbehjul m.m. i opgangene, kældergange og loftsgange. Bestyrelsen vil løbende sørge for at evt. genstande bliver fjernet. De kan afhentes i bestyrelseskælderen i forbindelse med næste gang, der sælges vaskekort. 

---

Fri passage for fejemaskine og fjernelse af affald

Foreningens fejemaskine skal gerne kunne køres direkte ud af skuret, så sørg for, at der ikke står cykler, gocarts og lignende og spærrer. Eller kan det blive lidt svært at få fejet sne i den kommende tid.

Der er en andelshaver, som har stillet klædeskabe ved vores affaldscontainere. Denne type affald skal man selv bortskaffe, hvilket vi henstiller til, at den pågældende andelshaver får gjort hurtigst muligt.

---

Salg af vaskekort og afhentning af ting fra opgange, kælder- og loftsgange

Tirsdag d. 1. deccember kl. 17.30-18.00 i bestyrelseskælderen.