---

Nyhedsbrev for december

---

Renovering af trappeopgange

Vi er ved at være til vejs ende med renoveringen af vores trappeopgange. Vi har gennem de seneste to år fået lagt nyt vinyl og malerarbejdet er færdigt. Der er dog enkelte mangler, som vil blive rettet i den kommende tid. Bestyrelsen er tilfreds med resultatet og håber I som andelshavere også synes, at det er blevet pænt. I forbindelse med afslutningen af malerarbejdet vil belysningen i opgangene også blive justeret i den kommende tid.

---

Hold opgange og kældre fri

Vores trappeopgange er brandveje, og disse skal holdes fri. Det skal indskærpes, at der ikke må stå sko, løbehjul m.m. i opgangene, kældergange og loftsgange. Bestyrelsen vil løbende sørge for at evt. genstande bliver fjernet. De kan afhentes i bestyrelseskælderen i forbindelse med næste gang, der sælges vaskekort. 

---

Når sneen falder....

så skal foreningens fejemaskine på arbejde. Derfor er det en god ide, at sætte sin cykel i cykelskuret. Ellers kan fejemaskinen have svært ved at gøre sit arbejde. Det er heller ikke så spændende at komme ned til en cykel, der er begravet i sne, fordi fejemaskinen har fejet sne op på den.

---

Rygning og cigaretskodder

Det skal for en god ordens skyld understreges, at det ikke er tilladt at smide cigaretskodder og andet affald i vores gård. 

---

Salg af vaskekort og afhentning af ting fra opgange, kælder- og loftsgange

Tirsdag d. 12. januar kl. 17.30-18.00 i bestyrelseskælderen.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!

---