---

Nyhedsbrev for april

---

Ombygninger, nyt badeværelse etc.

Hvis du går med planer om at lave nyt badeværelse, sætte en ekstra væg op eller lignende, så skal du huske, at der er visse regler, som du skal være opmærksom på. Derfor opfordrer bestyrelsen dig til at være ekstra opmærksom på vores vedtægter, specielt dette afsnit:

§ 10.

Andelshaverne er berettiget til at foretage forandringer i lejligheden.

Forandringerne skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter og i øvrigt være hensigtsmæssige og ikke stride mod andre andelshaveres interesser.

Stk.3.

Enhver væsentlig forandring og bygningsforanstaltning, der er forbundet med særlige krav i henhold til lovgivningen (bygningsreglement, el, vand m.v.) skal anmeldes skriftligt for bestyrelsen senest 30 dage før den bringes til udførelse.

Bestyrelsens godkendelse skal herefter afventes, og bestyrelsen er berettiget til suverænt at stille krav for arbejdets gennemførelse.

Stk.4.

I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller tilladelser skal meddeles efter andre regelsæt, skal sådanne tilladelser således forevises for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes.

Foreningensvedtægter finder du her: http://absk.dk/generalforsamling/vedtaegter/

---

Grill i gården

De første dage, hvor vejret er til grill, har indfundet sig. Husk at grille v. selve grillpladsen - og ikke andre steder i gården. Både af sikkerhedsmæssige hensyn, men også så røgen fra grillen ikke generer andre. Der er igen i år en skraldespand stillet op ved siden af grillen. Husk at tømme skraldespanden, når du er færdig. Ellers kan madresterne nemt tiltrække skadedyr.

---

Generalforsamling og arbejdsdag

Årets generalforsamling vil finde sted onsdag d. 27. april. Indkaldelse, budget og regnskab er lige på trapperne.

Forårets arbejdsdag i foreningen er planlagt til lørdag d. 30. april. I løbet af de kommende uger vil der som tidligere blive sat manila-mærker på alle cykler m.m., så vi kan fjerne evt. overskydende ting.Så husk at fjerne mærket.

---

Salg af vaskekort og afhentning af ting fra opgange, kælder- og loftsgange

OBS: Onsdag d. 4. maj kl. 17.30-18.00 i bestyrelseskælderen.

---