---

Nyhedsbrev for september

---

Nyhedsbreve og kontaktinformationer

Som du kunne læse i referatet fra den ekstraordinære generalforsamling, så blev det vedtaget, at kommunikation mellem bestyrelse og andelshavere nu foregår digitalt. Derfor er det vigtigt, at du senest 15/9-2016 har oplyst bestyrelsen om flg. : Navn, adresse, evt. andelsnummer, telefonnummer og e-mailadresse. Er I flere på adressen, der skal modtage information fra foreningen, så husk også at skrive disse oplysninger på. Send oplysningerne til kasserer@absk.dk

Hvis du har modtaget dette nyhedsbrev betyder det, at du endnu ikke har kontaktet os med oplysningerne. 

---

Fælles arbejdsdag lørdag 24/9

Det er tid til årets anden fælles arbejdsdag i andelsboligforeningen. Det er lørdag d. 24/9. Indkaldelse er runddelt og vi håber, at så mange som muligt har mulighed for at deltage. Der vil i den kommende tid blive sat manila-mærker på cyklerne. Husk at fjerne dette mærke fra din cykel inden arbejdsdagen. I forbindelse med arbejdsdagen vil fryseren, der står i bestyrelseskælderen, blive tømt og evt. mad vil blive smidt ud. 

---

Fest

Det er altid sjovt at holde fest, men husk gerne lige at advisere dine naboer evt. ved et opslag i opgangen. Så 

---

Salg af vaskekort og afhentning af ting fra opgange, kælder- og loftsgange

Tirsdag d. 4. oktober kl. 17.30-18.00 i bestyrelseskælderen.

---