---

Nyhedsbrev for december

Kære andelshaver, her er lidt nyt fra bestyrelsen, som samtidigt vil ønske dig en glædelig jul og godt nytår. Læs bl.a. om hvad du skal gøre med juletræet når julen er slut og systemnøgler, der er ved at knække.

---

Parkering på Æblerosevej

Husk at Æblerosevej har fået dispensation, så det er tilladt at parkere med hjulene oppe på fortorvet.

---

Pap og 

juletræer

Bestyrelsen vil minde om, at man ikke må sætte sit juletræ ved affaldscontainerne, når man ikke længere skal bruge det. Skraldemændene tager dem ikke med. Man skal bortskaffe sit juletræ ved at køre det på lossepladsen. Man kan evt. koordinere fællesbortskaffelse i hver opgang.

Vi går også en periode i møde, hvor der sikkert er meget pap, der skal smide ud. Sørg gerne for at pappet er trykket fladt, inden du lægger det i pap containeren.

---

Systemnøgle

Hvis dine systemnøgler (til gadedøren m.v.) virker meget slidt eller er ved at knække, så kontakt bestyrelsen, så du kan få byttet den, inden den sætter sig fast i en lås

---

Juleafslutning

Bestyrelsen vil gerne takke festudvalget og de andelshavere, som deltog ved juleafslutningen i bestyrelseskælderen.

---

Vaskekort

Næste gang, der kan købes vaskekort vil være tirsdag d. 6. januar kl. 17.30-18.00. Husk at vaskeriet kun må benyttes i tidsrummet kl. 08-20.