---

Nyhedsbrev for januar

Kære andelshaver, her er lidt nyt fra bestyrelsen, som samtidigt vil ønske dig godt nytår. Læs bl.a. om prisstigning i vaskeriet, affald og kommende projekter i foreningen.

---

Prisstigning på vask

Fra den 1. marts 2015 vil prisen for at bruge foreningens vaskemaskiner og tørretumbler stige med én krone for alle typer af vask og tørring. Det er første gang i mere end 5 år, at der prisreguleres!

---

Affald og pap 

Bestyrelsen vil minde om, at man selv skal bortskaffe, hvis man har større og elektronisk affald. Hvis du ser andelshavere stille storskrald, så gør vedkommende opmærksom på det eller send evt. mail til bestyrelsen@absk.dk

Husk også at folde pap sammen inden du smider det i papaffaldscontaineren. Den er beregnet til almindeligt pap og ikke pizzabakker (de skal i de almindelige containere).

---

Projekter

I øjeblikket arbejder bestyrelsen bl.a. med at få sat et nyt hegn op ind til naboejendommen.

Der arbejdes også med at få sat nye fliser op i det ene tørrerum.

Og så vil der i de kommende måneder også blive påbegyndt kloakarbejde i gården.

---

Generalforsamling

Årets generalforsamling nærmer sig så småt. Det bliver som altid i april måned og den endelige dato meldes ud hurtigst muligt. Har du forslag til generalforsamlingen, så er du altid velkommen til at sende det til bestyrelsen@absk.dk

Se i øvrigt mere på www.absk.dk , hvor du finder vedtægter, budget og regnskab.

---

Vaskekort

Næste gang, der kan købes vaskekort vil være tirsdag d. 3. februar kl. 17.30-18.00. Husk at vaskeriet kun må benyttes i tidsrummet kl. 08-20.