---

Nyhedsbrev for marts

Kære andelshaver, her er lidt nyt fra bestyrelsen. Læs bl.a. om generalforsamling, loppemarked og arbejdsdag.

---

Generalforsamling

Årets generalforsamling bliver onsdag d. 22. april. Der kommer indkaldelse snarest muligt. Har du forslag til generalforsamlingen, så er du altid velkommen til at sende det til bestyrelsen@absk.dk

Se i øvrigt mere på www.absk.dk , hvor du finder vedtægter, budget og regnskab.

---

Arbejdsweekend

Sæt allerede x-i-kalenderen nu. Forårets arbejdsdag bliver lørdag d. 25. april. Tilmelding følger. Hvis du har forslag til hvad, vi evt. kan lave, så send en mail til bestyrelsen@absk.dk.  I forbindelse med arbejdsdagen vil der også være en stor container, hvor man komme af med affald (ikke madvarer).

---

Loppemarked

Søndag 26. april er Loppemarked i gården. Der kommer snart information om hvad man skal gøre, hvis man har lyst til at have en bod. Så det er måske en ide allerede nu at finde ting frem fra kældre og gemmer.