Andelsboligforeningen Saltværksvej/Kastrupvej Blog

Salg af vaskekort i oktober

Næste gang, der vil være salg af vaskekort, er onsdag d. 4. oktober kl. 18.00 i bestyrelseskælderen. Bemærk ny ugedag og nyt tidspunkt.

Lukket for det varme vand

Da vi skal have serviceret foreningens varmtvandsbeholder, så vil der være lukket for det varme vand onsdag d. 23. august fra kl. 7.15 – 10.30.

Salg af vaskekort i september

Salg af vaskekort i september vil være tirsdag d. 5. september i umiddelbar forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling i 3F huset, Saltværksvej 68.

Ekstraordinær generalforsamling

Sæt allerede nu kryds i kalenderen tirsdag d. 5. september, hvor vi afholder ekstraordinær generealforsamling. På dagsordenen vil være opfølgning på forårets generalforsamling, hvor der blev opstillet forslag om bl.a. nye vinduer, altaner m.m....