Andelsboligforeningen Saltværksvej/Kastrupvej Blog

Bestyrelsen

Efter den overståede generalforsamling har den nye bestyrelse konstitueret sig således: Formand: Dorte Solberg Næstformand: Dan Rasmussen Kasserer: Flemming Beck Bestyrelsesmedlem: Mette Christensen og Hugo Melgarejo

Valuar vurdering og tilstandsrapport

Nu er den seneste valuar vurdering kommet. Det er den vurdering, som er med til at styre, hvad andelskronen kan være. Vurderingen i denne omgang indebærer en fin stigning i ejendommens værdi. Se den...

0

Dato for generalforsamling 2016

Årets generelforsamling bliver onsdag d. 27. april., så reserver allerede aftenen nu. Indkaldelse med dagsorden, regnskab og budget følger jvnf. vores vedtægter. Har du forslag til general forsamlingen, så kan du allerede nu sende...

0

Arbejdsdag

Forårets arbejdsdag i foreningen bliver lørdag d. 30. april. Sæt allerede kryds i kalenderen nu. Der kommer tilmeldinger i løbet af den kommende tid. Hvis der er ting, som du synes kunne godt at...