Generalforsamling

Hvert forår afholdes foreningens generalforsamling, hvor der bl.a. godkendes regnskab og budget. Det er også her, at der bestyrelsen vælges, og eventuelle ændringer af vedtægterne finder sted.

Referat

Regnskab og budget

Vedtægter