Nyhedsbrev

Efter hvert bestyrelsesmøde, som afholdes i starten af hver måned, kommer der et nyhedsbrev. Du kan læse det på denne side og du vil samtidigt få det sendt til din mail.    

Juni 2021

Kære alle
Bestyrelsen har nu, med de nye medlemmer, afholdt første møde.
I kan læse i det kommende referat fra generalforsamlingen, hvem der er hvem.
 • Vaskemaskine 1, er tilset og burde virke, så man faktisk får en vask, for det man betaler for, ligeledes at vi nu kan vaske en 90 graders vask. SKRIV meget gerne, hvis der er problemer.
 • I kampen mod skægkræ, opfordre vi til at der fejes i tørrerummet, når vi har mulighed for det i et tomt rum.
  Vi ved at de holder til dernede.
 • Vi er heldigvis mange der bruger vores dejlige gård.
  Husk at rydde op og gøre rent efter jer
 • Holder du fest, så husk at tage hensyn til naboerne.
  Læs vedtægterne på ABSK.dk
 • Vi satser på fælles arbejdsdag d.25.9.21, samt en container til storskrald.
Bestyrelsen holder sommerferie, indtil medio august. Det er muligt at komme i kontakt via Bestyrelsen@absk.dk
God sommer
Bestyrelsen

Marts 2021
Kære andelshavere
Her lidt nyt fra bestyrelsen:
 – I øjeblikket er der håndværker i gang med isolering af lofter, som sidste del af det store bygningsprojekt. Hvis der er ulovlige elinstallationer vil disse blive fjernet.
 – Vores vaskeri har fået nyt betalingssystem og alle andelshavere burde have fået instruktion samt priser.
Nogle mener at prisener er for høje, men i priserne er der inkluderet omkostninger til el, vand, varme, service af maskiner og til udskiftning af gamle maskiner når de ikke virker mere. vaskemaskiner af en standard som skal holde længe, er temmelig dyre. Vaskeriet skal gerne hvile i sig selv.,
 – Generalforsamling: Der udsendes indkaldelse og regnskab men er der stadig forsamlingsforbud, vil GF blive udskudt.
Der er således heller ikke arbejdsweekend som vi plejer, men dette bliver senere på året if t forsamlingsforbuddet.
Der kommer dog container til foreningen torsdag d. 29. april og påsken over..
God weekend når I når dertil
Vh
Bestyrelsen

Bestyrelsen ønsker jer alle Glædelig jul og et godt nytår
Vaskekort sælges næste gang torsdag d. 7 januar 2021 kl 18.00 til 18.30
Juletræer kan efter jul afsættes uden pynt,  ved siden af cykelskuret hvor foreningens trailer står.
Vh
Bestyrelsen

August 2020
Kære andelshavere
Bestyrelsen og bestyrelsearbejdet er genoptaget efter endt sommerferie.
Arbejds weekend:
Bliver Lørdag d. 3/10 kl 10 – ?
Inden arbejdsdagen skal alt fjernes fra kælder gangene og lofts arealer, dette gælder også samtlige afsatser i opgangene. Det er andelshaver selv der er ansvarlig for at det bliver fjernet, smidt ud. mv.
Vi minder om den øgede brandfare som kan opstå..
Der bestilles container alleder i september d. 3 til 7/9 – således alle kan få bort skaffet deres bygge og andet affald, møbler m.v fra kældre, lofter og afsatser.
Ligeledes vil der sættes Manillamærker på alle cykler, inden, således at de cykler der ikke bruges mere, kan blive sat væk. Manillamærket skal fjernes fra din cykel så vi ved at den er i brug..
Tilmelding kan ske via bestyrelsen@absk.dk
Der serveres som altid,  mad og drikke til frokost.
Græs arealet:
Tak til alle som har været behjælpelige med at overholde retningslinjerne for det nye græs areal.. Det bliver først til foråret at vi alle igen kan gøre brug af det.
Eget Byggeaffald:
Fra din lejlighed, skal altid selv bortskaffes. Det må ikke havne i vores affalds container, da renovations firmaet i så fald ikke vil tømme container. Dette alt fra små og store ting, herunder også små møbler, hylder m.v
Altanafskærmning:
Bestyrelsen er igang med at undersøge mulige løsninger og priser for altan afskærmning, herunder også maling af altanerne således vi får en ensartet løsning for alle altaner
Skægkræ:
Rentokill, har nu af 3 omgange behandlet lejlighederne for skægkræ..
Bestyrelsen vil gennemgå projektet og er der stadig mange skægkræ hos jer, send venligst en mail herom og hvad omfanget er til bestyrelses@absk.dk
.
Vaskekort:
Sælges næste gang, torsdag d. 17. september kl 17.30
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Juli 2020
Kære andelshavere
Bestyrelsen takker for en god generalforsamling og vi har holdt 1 bestyrelsesmøde hvor vi har haft drøftelse om kommende store og små projekter, ønsket af medlemmer.. Se referatet af generalforsamling.
Inden sommerferie vil vi igangsætte:
 – Porte og døre der binder i gården, bliver efterset
 – Manglende El i carporte – dette efterses
 – Skægkræ projektet i gangsættes for alle lejligheder i Juli måned Alle se vedhæftede fil og se opslag i     opgange VIGTIGT at der er adgang til lejligheder.
 – Cykler bedes sættes i respektive cykelskure, de står og fylder på brandveje i gården.
 – Vi er ved at rydde op i venlister til foreningen. hvis du stadig ønsker at være på venteliste til carport eller garage skal du sende en mail til bestyrelsen@absk.dk
Bestyrelsen holder sommerferie fra uge 29 til og med uge 33, der kan dog stadig skrives på denne mail som vil blive set jævnligt.
Hvis der opstår akut brug for håndværkere, venligst se i opgang over de firmaer som foreningen bruger.
Vaskekort sælges på torsdag d. 9.7 kl 17 – 17.30
Samtidig kan man afhente resterende hovednøgler
Rigtig god sommer
Vh
Mette, Hugo, Dan, Rasmus og Dorte

Februar 2020

 

Kære andelshavere
 – Flere har forespurgt hvornår man får sine nøgle tilbage efter byggeprojektet. Byggeriet er ikke helt færdigt endnu, så der bliver informeret skriftligt ud når man kan afhente sin nøgle.
 – De “kære” skadedyr skægkræ, er nu under 2 behandling fra d. 13.2. Det virker som om at 1 behandling har aftaget bestanden og deres færden. Der bliver lavet status efter 2. behandlingen.
Hold gerne stadig øje med om der færdes rotter omkring i gården eller bygning
Praktisk info:
 – Fastelavn d. 23. februar. check jeres postkasser for info
 – Generalforsamlingen afholdes d. 28.april., der kommer særskilt invitation.
 –  Arbejdweekend er Lørdag s. 2 maj
 –  Container bestilles til d. 1.5maj
På arbejdsdagen skal alt fjernes fra kælder gangene og lofts arealer, dette gælder også samtlige afsatser i opgangene. Det er andelshaver selv der er ansvarlig for at det bliver fjernet, smidt ud. mv
Salg af vaskekort næste gang: onsdag d. 4. marts kl 17.30  – 18.00

 

 

Januar 2020

Først, godt nytår – håber alle er kommet godt ind i det nye år.
Så til skægkræ projektet:
 – Det er vurderet at skægkræene kommer fra lofterne, over taglejlighederne.
De 5 taglejligheder og loftrummene er værst angrebet, derfor starter vi med dem. De skal igennem 3 behandlinger over en periode startende d. 23.1 2020. Vi satser på at det vil afhjælpe problemet og at Rentokil kan lokalisere, hvor de har base.
På et tidspunkt, skal der efterisoleres på lofterne, hvor de kommer fra.  Blusser problemet op i forbindelse med det, vælger vi at få sprøjtet alle lejligheder,lofter, kældre mm.
Hvad kan du gøre?
Støvsug lidt oftere end du plejer, især langs fodpaneler, gulve med sprækker, under senge, der hvor i finder de store nuller mænd, for det er her de bor og ligger æg. Luft godt ud, så i ikke har fugt.
Plast og Metalcontainerer:
 – Der er kommet plast og metal containere. Alle bedes læse opslagene ved skraldepladsen og venligst sortere som man skal.
Det er ikke tilladt at stille elektronik, det skal man selv bortskaffe ELLER opbevare i sit kælderskur/loftrum, indtil der kommer en storskraldscontainer…. SOM i øvrigt bestilles hjem, ligeså snart håndværkernes containere er væk.
Byggeprojekt:
 – Vi afventer Øens afslutning af projektet, som skulle blive her i januar
OBS OBS Det er ikke tilladt at skrue/bore noget op på de nye mure.
Kalender sæt kryds:
 – Det er Fastelavn 23.feb 2020, vi håber i vil sætte et par timer af. Er der nok voksne, får de også en tønde 🙂
 – Generalforsamling d. 28.4 2020
Vaskkort er næste gang d. 5.2.2020 kl 17.30
Vh: Bestyrelsen

December 2019

Kære andelshavere

Byggeri: 
 – Der bliver foretage en gennemgang af de lejligheder, der har afleveret en mangelliste i forbindelse med malerarbejde ved altan. Gennemgangen bliver udført onsdag d. 11-12-2019 . Der mangler stadig en del manglelister, så er det et udtryk for at resten af foreningens beboer er tilfredse eller har I glemt at aflevere mangellisten?

Dem der havde glemt at rydde deres altaner skal sørger for at fjerne deres inventar fra stilladset inden det bliver taget ned. Øens vil sende en regning for at flytte rundt på beboernes inventar eller for at smide det ud.

Flere beboer har ikke afleveret nøgler til kælderrummene og dem der har, har ikke ryddet for adgang til vinduet.

Dette forsinker arbejdet eller bliver ikke lavet.

Vedlagt dette nyhedsbrev en revideret tidsplan for byggeriet.

Hvis I har spørgsmål eller andet, skriv på denne bestyrelses mail og det bliver videresendt til Falcon.
Skadedyr:
Mette fra bestyrelsen iværksætter at skadedyrs bekæmpelsen snarest opstarter. Der startes på lofter og alle lofts lejligheder, og derefter ned af i bygningen.
Hold stadig gerne øje med om der er rotter på vores område.
Vaskekort næste gang er: Onsdag d. 8.1.2020 kl 17.30 – 18.00
I ønskes alle en
God jul og godt nytår
Dorte, Mette, Dan, Rasmus og Hugo

November 2019

Kære alle andelshaver
I har nok opdaget at byggeriets tidsplan ikke helt er slut endnu. For nuværende handler det om facaderne som mangler at blive pudset, og inden det kan gøres skal murene være helt tørre.
Vi forventer at det er færdiggjort pr. 18.11, således at afdækninger af vinduer kan tages af.
Nogle har forespurgt om muligheden for et beboermøde omkring byggeriet, men det er så langt henne i processen at vi i bestyrelsen ikke finder det relevant.
Der er dog stadig noget du skal gøres som andelshaver:
 – I den kommende uge skal der sættes vinduer i kælderrum. Så har du et kælderrum med vindue, skal du sørge for  en “sti” med fri passage. Derudover skal du aflevere nøglen til dit kælderrum med tydelig andels nummer på . Afleveres i postkassen ved Byggecontainer på æblerosevej inden onsdag d. 13.11
 – Vi er mange der også har fået nye spændende gæster i vores lejlighed. De kaldes for Skægkræ og ligner sølvfisk, dog noget større, med lange følehorn og ja…  🙁 🙁
Dette er en invasiv ny art i DK og skal bekæmpes med hård hånd. De lever i fugtige omgivelser og går også i mad der er ligger fremme Derfor har vi iværksat skadedyrs bekæmpelse for at få det udryddet.  Dyret har sandsynligvis nogle opholds steder på loftet, så det bliver også et lille detektiv arbejde. Når disse steder er fundet, lægges der lim blokke ud på loftet, for at få bugt med dem. Der skal ligeledes sprøjtes i lejlighederne, men der kommer mere særskilt info om dette.
Nogle har også observeret små larver i lofterne – dette er muligvis møl larver.
Når vi er i gang med skade dyr, så husk ikke at stille skrald, mad og diverse på trappesatser, container rum og lignende. Det skal bortskaffes.
Det tiltrækker ROTTER – larver – skægkræ og deslige !
Og til sidst – bestyrelsen har meget travlt. Vi gør hvad vi kan for hurtigt at besvare jeres spørgsmål men vi sidder ikke ved mail hver dag.
Tak for jeres forståelse og det I selv gør for at vi snart kan komme i “hus” igen

Oktober 2019

Kære andelshavere
Bestyrelsen har ikke meget at berette grundet vores byggeri, andet end…hav tålmodighed for de gener det medfører, arbejdet skal gøres færdigt snarest uden forsinkelser som i værste fald, kan koste foreningen dyrt.
Vinduer skulle være i sat de fleste steder og allerede nu forlyder det fra beboere at det har nedsat støj og kulde.
Bestyrelsen opfordrer i øvrigt kraftigt til, at man husker at alle hoveddøre er lukkede grundet mistanke om forsøg på indbrud.
Skadedyr: Der er observeret små skadedyr specielt på badeværelser og køkken. Det er ikke sølvfisk men de ligner  og hedder skægkræ.. Vi kontakter kommune men giv gerne et praj her på mailen om du har disse.
Vaskekort salg næste gang: 6.11.2019 kl 17.30
Vh
Bestyrelsen

September 2019

Så er bestyrelsen tilbage, og her med 1 nyhedsbrev efter endt ferie
1. Alle vores tørrekældre har været uden varme grundet byggeriet m.m. Der er indkøbt gensindigvanlæg til alle tørrerum som bliver sat op snarest. Projektet er igangsat.
2. Og det er blevet koldt…det er aftalt med Falcon at der snarest  ekstra isoleres på eksisterende træplader der dækker ved altanvindue.
Der bliver sat varme på i denne uge – så håber vi at det af hjælper de kolde soveværelser indtil der bliver i sat vinduer/ altandøre  – dette skulle genre ske fra uge 41 ca.
De som stadig ikke har afleveret nøgle, eller giver adgang, vil ikke få etableret varme. Er det fortsat ikke muligt at få adgang når der skal isættes vinduer, vil der blive iværksat låsesmed for andelshavers egen regning.
3: Radiator: For de som har ønsket anden løsning er prisen:
 –  Høj radiator kr. 6500,- + moms
 –  Radiator på væg /flyttet til anden side kr. 5500,- + moms
Skriv til : absk@kasser.dk hvis man ønsker en af disse løsninger ( hurtigt )
4. Pr 1.11.2019 igangsættes den varslede stigning på boligafgiften, vedtaget på sidste generalforsamling.
Vaskekort sælges næste gang. d. 2 oktober kl 17.30
Vh
Bestyrelsen

Juni 2019

Kære alle andelshavere
Her lidt information fra bestyrelsen:
 – Som tidligere skrevet, skal der op måles i alle lejligheder til nye vinduer m.v I den forbindelse er det VIGTIGT at du får afleveret en nøgle til din lejlighed så håndværkerne har adgang. Nøglen afleveres ved frisøren. Der bliver naturligvis sørget for at nøglerne m.v er sikret via bygherre.
 – For at håndværkerne kan få let adgang til deres byggemateriale vil tørrestativområdet i gården blive lukket i byggeperioden.
 – Lyset i gården, hvor der mangler pærer, bliver lavet i denne uge.
 – Vaskekort sælges næste gang og sidste gang før sommerferie onsdag d. 3.juli kl 17.30 – 18.00
Herefter holder bestyrelsen sommerferie g kan træffes igen onsdag d. 21.8. for bl.a vaskekort kl 17.30 til 18.00
 – Salg af lejligheder: Vi gør opmærksom på at vurderingsmand m.v holder lukket i hele juli måned, så der kan ikke vurderes m.v
Ved akutte skader ( se tavle i hver opgang )
Vi vil checke bestyrelses mail jævnligt.
Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.

Marts 2019

Kære alle andelshavere.
 – Vi har desværre stadig lidt udfordringer med ny pap – afhenter firma, dog skulle vi snarest være kørende igen.
Tak for tålmodigheden og tak til jer som opbevarende jeres pap andre steder.
 –  Obs:  Sæt allerede kryds i kalenderen i april måned, til ordinær generalforsamling d. 23.4. Der kommer særskilt indkaldelse.
 – Bestyrelsen indkøber ny grill til gården som indvies på årets første fælles arbejdsdag, som bliver den sidste lørdag i april.
 – Muligvis vil der også være loppemarked den sidste søndag i april hvor vi kan købe eller sælge. Mere om det fra vores “loppere”
Vh
Bestyrelsen

Januar 2019

Kære andelshavere

Håber at i alle er kommet godt ind i det nye år og er klar til et nye og spændende år i Foreningen.
Først tak til jer som var venlige at henlægge brugte juletræer til det udpegede sted i gården  🙂
Vores byggeprojekt beror p.t på at det skal i udbud og vi håber på opstart fra maj måned. Der skal nok blive informeret i god tid.
Vi har fyldt vand på det centrale varmeanlæg, det kan være at i skal udlufte radiatorer hvis i oplever manglende varme.
Vaskekort næste gang: Onsdag d. 6. februar 2019 kl 17.30
Vh
Bestyrelsen

 

December 2018

Kære andelshavere

Juletræer kan i år henstilles på pladsen ved siden af cykelskur /græs arealet tættest på vores nabo ejendom
Dog skal ALT julepynten være nedtaget fra juletræet.
Vaskekort sælges næste gang: Onsdag d. 9.1.2019
Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et godt nytår

November 2018

Kære andelshavere

 – Vi oplever desværre stadig udfordringer med tømning pap container, men fra december overtages dette af Tårnby Kommune. Så håber vi på mere stabil tømning af papcontaineren.
 Husk også at stort og mindre skrald/møbler/og andet ikke hører til ved siden af containerene. Større ting skal andelshavere selv bortskaffe.
 – Der afholdes Julehygge i bestyrelseslokalet, d 25 november. Tilmeldings blanket er sendt rundt i postkasserne.
 – Lys i gården er færdiggjort – dog kommer der en ekstra op ved indgangslågen i gården.
 – Alle er indkaldt, på mail, til ekstraordinær generalforsamling d. 19.11 i forbindelse med udvidelse af   byggeprojekt. Vi håber på stort fremmøde.
Vaskekort næste gang: Onsdag d. 12.12.
Vh
Bestyrelsen

September 2018
I forbindelse med kommende fælles arbejdsdag d. 29.9 kl 10, er det vigtigt at I som har ting stående i kældrene og lofter, får smidt det ud i den fælles container.
Containeren kommer en dag tidligere end normalt hvilket vil sige allerede om torsdagen.
Rotter:
Husk at lukke alle døre m.v så rotter ikke forvilder sig ind til os.
Hvis I ser en rotte ( eller flere) så send lige en mail til bestyrelsen om hvor den er set og hvornår. Tak
Pap-container:
Når pap-container er ved at være fyldt, så send os lige en mail, istedet for at fylde den mere op og ved siden af. Sidste gang var fordi at der var kørsels afløser på og de vidste ikke den skulle tømmes.
Næste vaksekort salg: Onsdag d. 10.10 kl 18-1830

Nyhedsbrev for juni 2018
Kære alle
Sommerferien står for døren og bestyrelsen holder ferie til og med uge 32. Vi checker mail til bestyrelsen jævnligt og svarer så snart det er muligt.
Vaskekort sælges onsdag d. 4. juli mellem 17 og 18 hos frisøren.
Ventelister: Hvis man er nysgerrig på venteliste til lejligheder, hænger vi den op i kælder i glasset foran bestyrelseslokalet(Listen kommer i løbet af uge 24-25).
Badebassin: Brug af badebassin er på eget/forældres ansvar – foreningen kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle ulykker i forbindelse med denne.
Vurdering af lejligheder ved salg: Også her holdes der sommerferie fra vurderings teamet indtil 30 juli 2018, se vedlagte fil. Igangværende vurderinger afsluttes 28.juni.
Bestyrelsen ønsker jer alle en dejlig sommer  🙂

Nyhedsbrev for december 2017

Julehygge
Foreningens festudvalg vil gerne invitere til den årlige julehygge, hvor der bydes på gløgg og æbleskiver. Det er mandag d. 18/12 kl. 18.30-20.30 og en oplagt mulighed for lige at ønske hinanden god jul. Af hensyn til indkøb, så send gerne en e-mail til bst1@absk.dk med, hvor mange I kommer.
Juletræer
Husk at juletræer IKKE må stilles ved affaldscontainerne. Man skal selv sørge for at bortskaffe det / aflevere det på genbrugspladsen.
Salg af vaskekort
Onsdag d. 10. januar 2018 kl. 18.00-18.30 er der salg af vaskekort i bestyrelseskælderen.
Glædelig jul & godt nytår!

Nyhedsbrevet for november 2017
Cykler
Vinteren er på vej, og dermed også mulighed for at sneen falder. Derfor er det vigtigt, at der ikke står cykler foran vores saltbeholdning, som placeret under halvtaget ved skraldecontainerne.
Salg af vaskekort
Næste gang der er salg af vaskekort i bestyrelseskælderen vil være onsdag d. 6/12 kl. 18.00-18.30
Nyhedsbrevet for oktober 2017
Velkommen til ny andelshaver
Mikkel Malmborg har overtaget andelen Saltværksvej 73 A, st.th. Velkommen til!
Cykler
Vinteren er på vej, og dermed også mulighed for at sneen falder. Derfor er det vigtigt, at der ikke står cykler foran vores saltbeholdning, som placeret under halvtaget ved skraldecontainerne.
Belysning
Oplever du pærer, som ikke længere virker i opgangene, kælderområderne eller i gården, så send gerne en e-mail til bestyrelsen@absk.dk
Arbejdsdag
Bestyrelsen vil gerne takke alle andelshavere for det store fremmøde til årets arbejdsdage. Her i 2017 er der faktisk kun 4 andelshavere, som hverken har deltaget i foråret eller efteråret. Disse vil jvnf. vedtægterne blive opkrævet kr. 1.000,- ved næste opkrævning af den næste andelsboligafgift. Til sammenligning har vi tidligere år oplevet, at 15-17 andelshavere ikke deltog.
Salg af vaskekort
Næste gang der er salg af vaskekort i bestyrelseskælderen vil være onsdag d. 1/11 kl. 18.00-18.30

Nyhedsbrev for september
Ekstraordinær generalforsamling
I dag blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling. Der var to forslag  til afstemning. Det første blev nedstemt, mens det andet blev vedtaget. Se evt. forslagene i indkaldelsen. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling kommer snarest.
Tak til festudvalget
Festudvalget sørgede for en rigtig festlig sommerfest. Tak for det. Vi håber, at endnu flere vil deltage til næste års sommerfest. Det er en god måde at møde de andre andelshavere i foreningen.
Arbejdsdag
Årets anden arbejdsdag vil være lørdag d. 30. september, hvor vi i fællesskab kan få udbedret og repareret småting i ejendommen. Bestyrelsen sørger naturligvis for lidt forplejning til dagen. Indkaldelse følger snarest.
Hvis du ikke deltager i en af årets to arbejsdage, så vil du blive opkrævet kr. 1.000. Såfremt du ikke har mulighed for at deltage i en af de to arbejdsdage, så skriv til bestyrelsen@absk.dk . Så kan du få tildelt en opgave, som så kan udføres på et andet tidspunkt
Cigaretskod
Der er i den seneste tid desværre blev smidt en del cigaretskod i gården og i skakterne ind mod gården. Giv gerne dine gæster/håndværkere/andre besøgende mulighed for at bruge et askebæger.
Pap
Når papcontaineren er fyldt op, så er det ikke tilladt at sætte pap ved siden af. Læg det i de normale affaldscontainere (husk at presse det godt sammen) eller kør det evt. selv på genbrugspladsen.
Salg af vaskekort
Næste gang, der vil være salg af vaskekort, er onsdag d. 4. oktober kl. 18.00. Bemærk ny ugedag og nyt tidspunkt.

Nyhedsbrev for august

Ekstraordinær generalforsamling
Som besluttet på generalforsamlingen i foråret, så skulle bestyrelsen indhente nye tal i forbindelse med udskiftning af vinduer, reparation af tag, evt. udskiftning af altaner og isolering. Den ekstrarordinære generalforsamling vil finde sted tirsdag d. 5. september kl. 18.00. Indkaldelse følger snarest, men reserver gerne allerede nu datoen.
Arbejdsdag
Årets anden arbejdsdag vil være lørdag d. 30. september, hvor vi i fællesskab kan få udbedret og repareret småting i ejendommen. Bestyrelsen sørger naturligvis for lidt forplejning til dagen. Indkaldelse følger snarest.
Hvis du ikke deltager i en af årets to arbejsdage, så vil du blive opkrævet kr. 1.000. Såfremt du ikke har mulighed for at deltage i en af de to arbejdsdage, så skriv til bestyrelsen@absk.dk . Så kan du få tildelt en opgave, som så kan udføres på et andet tidspunkt
Pap
Når papcontaineren er fyldt op, så er det ikke tilladt at sætte pap ved siden af. Læg det i de normale affaldscontainere (husk at presse det godt sammen) eller kør det evt. selv på genbrugspladsen.
Nye andelshaver
Melissa Larsen har overtaget andelen Saltværkvej 73B, 1.tv. Velkommen til!
Salg af vaskekort
Næste gang, der vil være salg af vaskekort, er tirsdag d. 5. september. Det vil ske i 3F lokalet, Saltværksvej 68 umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling

Nyhedsbrev for juni 2017
Velkommen til ny andelshaver
Josefine Vibeke har pr. 1/6 overtaget andelen for Saltværksvej 71 2.th.
Vurdering af andele i f.b.m. salg
Det firma, som vi anvender til vurdering af lejligheder i forbindelse med salg holde ferie i juli. Derfor vil der ikke være mulighed for at få vurderet i denne periode.
Viceværtsarbejde
Pr. 1/6 har vi fået nye personer til at stå for bl.a. gartneropgaver, snerydning m.m. I vinterhalvåret vil det være Bjarne Caspersen og i sommerhalvåret vil det være Erik Bjerregaard. Hvis du har ros/ris/spørgsmål vedr. arbejdet, så skriv til bestyrelsen på bestyrelsen@absk.dk
Leg i gården og garageområdet
Bestyrelsen henstiller til, at man tager hensyn, når ens børn leger i gården. Boldspil er ikke forbudt, men undgå at spille op mod husmuren, da det er ganske generende for de beboere, der har stuelejligheder. Der har desværre været gentagne eksempler på, at bolden er røget op på vinduerne.
Bestyrelsen henstiller ligeledes til, at der er voksne tilstede, når der bruges vand fra bestyrelseskælderen. Både for at sikre at haveslange m.m. bliver sat på plads, vandet bliver lukket ordentligt og at døre til bestyrelseskælder og opgange bliver lukket.
Det ikke tilladt at lege i garageområdet p.g.a. sikkerhed.
Sommerferie
Bestyrelsen er ikke at træffe i uge 30 og 31. Der henvises til www.absk.dk, hvor du også finder telefonnumre til akutte ting.
Salg af vaskekort
Næste gang der er salg af vaskekort er tirsdag d. 8. august kl. 17.30

 

Nyhedsbrev for maj 2017:

Generalforsamling
Bestyrelsen vil gerne takke for det fine fremmøde ved årets generalforsamling. Referatet finder du under menupunktet Generalforsamling. Her vil du også i løbet af en lille uges tid finde årsrapporten og budgettet for 2017. Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig på flg. måde: Dorte Solberg (formand), Dan Rasmussen (næstformand), Flemming Beck (kasserer), Mette Christensen (bestyrelsesmedlem) og Hugo Melgarejo (bestyrelsesmedlem).
Arbejdsdag
Fint fremmøde til forårets arbejdsdag, hvor 19 andelshavere mødte op. Trods af vejret ikke var med os, blev der arbejdet ihærdigt og en masse opgaver blev udført. Husk i øvrigt, at hvis man ikke deltager i hverken forårets eller efterårets arbejdsdag, så vil man blive opkrævet kr. 1.000,- (som netop vedtaget på generalforsamlingen). Såfremt man ikke kan deltage, så skriv til bestyrelsen. Så vil man efterfølgende blive tildelt en arbejdsopgave, som man udføre på et andet tidspunkt.
Ventelister
Hvis du som andelshaver ønsker at blive skrevet op til en større/mindre andel, så send en e-mail til bestyrelsen@absk.dk . Samme e-mail kan anvendes, hvis man kender nogen, der gerne vil på vores venteliste.
Toilet i bestyrelseskælderen
Hvis du er i gården eller på gaden, så er du altid velkommen til at anvende toilettet i bestyrelseskælderen. Husk blot at slukke lys og lukke døren ind til kælderrummet efter brug.
Vaskekort
Næste gang der er salg af vaskekort er onsdag d. 7. juni kl. 17.30-18.00. Husk, at der IKKE er salg af vaskekort i juli måned.

Nyhedsbrev for april 2017:

Generalforsamling

Indkaldelsen til generalforsamlingen onsdag d. 26. april er nu sendt rundt til alle andelshavere via e-mail. Skulle du ikke have modtaget den, så send en e-mail til kasserer@absk.dk . Husk at tilmelde dig inden 19. april.

Såfremt du har forslag, som skal tages op til generalforsamlingen, så e-mail dem til kasserer@absk.dk senest fire dage før generalforsamlingen.

 

Avis- og papcontainer

Hvis du oplever, at aviscontaineren er fyldt helt op, så læg venligst aviser/reklamer i de andre affaldscontainere i stedet. Hvad angår papcontaineren, så fold gerne affaldspap sammen, så der kan være i containeren. Husk, at der ikke må smides pizzabakker i papcontaineren. Denne type pap skal i de almindelige affaldscontainere.

 

Forårets arbejdsdag nærmer sig

I de kommende uger vil der blive sat manillamærker på cyklerne, så vi kan se om, der evt. skulle være cykler, der ikke længere anvendes. Derfor husk at fjerne manillamærket fra din cykel. Har du forslag til, hvad der skal laves til arbejdsdagen, så send gerne e-mail til bestyrelsen@absk.dk

 

Salg af vaskekort maj

Næste gang der sælges vaskekort er tirsdag d. 2. maj kl. 17.30-18.00

Nyhedsbrev for marts 2017
Generalforsamling
Årets generalforsamling vil finde sted onsdag d. 26. april. Indkaldelse (via e-mail) vil blive sendt senest 14 dage før.
Arbejdsdag
Forårets arbejdsdag finder sted lørdag d. 29. april. I forbindelse med arbejdsdagen, så skal de andelshavere, der har en garage, sørge for at der er fri passage til garagen, da der bl.a. skal repareres revner i murvæggene. Der vil komme nærmere info ud om dette samt tilmelding.
Vaskenøgler
Så er der blevet opsat nye hængelåse i vaskekælderen, og alle andelshavere har modtaget to nøgler. Skulle man have brug for flere er der mulighed for at bestille det via bestyrelsen. Man må dog påregne en mindre betaling.
Gården
I gården pågår der pt. et mindre arbejde ved det ene nedløbsrør, hvor asfalten var sunket. Det er der ved at blive rettet op på.
Salg af vaskekort
Næste gang der er salg af vaskekort er tirsdag d. 4/4-17 kl. 17.30-18.00.

Nyhedsbrev for februar 2017
Velkommen til ny andelshaver
Bestyrelsen vil gerne byde velkommen til Rene Bøgeskov Larsen, der har overtaget andelen i Kastrupvej 294 st.tv.
Nye nøgler til vasketavle
I denne weekend vil alle låse på tavlen i vaskerummet blive udskiftet med nye låse.
Hver andel få én med deres andelsnummer på. De nye låse vil blive sat op på vasketavlen, og nøglen vil blive lagt i din postkasse. Alle gamle låse vil blive klippet og fjernet ligeledes i denne weekend. Eventuelles spørgsmål kan sendes til bst1@absk.dk
Fastelavnsarrangement
Foreningens festudvalg har inviteret til fastelavn søndag d. 26/2. Husk at tilmeldingsfrist er søndag d. 19/2. Skulle du ikke have modtaget en invitation i din postkasse, så kontakt gerne festudvalget (Bjarne, Salværksvej 71, 1.tv)
Generalforsamling
Årets generalforsamling vil finde sted onsdag d. 26. april. Indkaldelse (via e-mail) vil blive sendt senest 14 dage før.
Arbejdsdag
Forårets arbejdsdag finder sted lørdag d. 29. april. I forbindelse med arbejdsdagen, så skal de andelshavere, der har en garage, sørge for at der er fri passage til garagen, da der bl.a. skal repareres revner i murvæggene.
Den lidt kedelige afdeling
Her er et par punkter, som du som andelshaver skal være opmærksom på og ikke mindst overholde jvnf. vores vedtægter og ordensreglement:
– hvis du er i gang med et istandsættelse af lejligheden, og dette medfører snavs i trappeopgangen, så er det dit ansvar og pligt at rengøre umiddelbart bagefter (samme dag). Gulvene skal vaskes med sæbespåner. Ellers vil rengøring blive bestilt og regningen efterfølgende opkrævet hos dig over andelsboligafgiften.
– det er ikke tilladt at have fødevarer i hverken garager eller kælder/loftrum, da det tiltrækker rotter.
– sørg for at kælderdøre ud til gården er lukkede – også når man har børn i barnevogne i gården. En åben dør er en åben invitation til at rotter og mus løber ind i vores opgange
– det er ikke tilladt at smide cigaretskod i gården (heller ikke i kloaken).
– husk at barnevogne skal placeres i det grønne skur (ind mod nabogården) og ikke i cykelskuret/huset v. affaldscontainerne.
Fri passage ved salt i cykelskur
I disse vintermåneder er det vigtigt, at der er fri passage til saltet, der er placeret v. affaldscontainerne. Vores viceværter har brug for at kunne komme nemt til det, når der skal saltes.
Salg af vaskekort
Næste gang der er salg af vaskekort er tirsdag d. 7/3-17 kl. 17.30-18.00.

Nyhedsbrev for januar 2017

 

Nye nøgler til vasketavle

I weekenden d. 11. og 12. februar vil alle låse på tavlen i vaskerummet blive udskiftet med nye låse.

Hver andel få én med deres andelsnummer på. De nye låse vil blive sat op på vasketavlen, og nøglen vil blive lagt i din postkasse. Alle gamle låse vil blive klippet og fjernet ligeledes i denne weekend. Eventuelles spørgsmål kan sendes til bst1@absk.dk

Vaskekort

Vær opmærksom på at dine vaskekort ikke skal komme for tæt på mobiltelefoner og andre lignede genstande, da disse kan ødelægge magnetstriben på vaskekortene.

Efterlysning

Bestyrelsen efterlyseren ejeren af den knallert, der er placeret ved flaskecontaineren. Ejeren skal kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@absk.dk

Fri passage ved salt i cykelskur

I disse vintermåneder er det vigtigt, at der er fri passage til saltet, der er placeret v. affaldscontainerne. Vores viceværter har brug for at kunne komme nemt til det, når der skal saltes.

Arbejdsdag

Forårets arbejdsdag finder sted lørdag d. 29. april, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Nærmere info følger i løbet af de kommende måneder.

Salg af vaskekort

Næste gang der er salg af vaskekort er tirsdag d. 7/2-17 kl. 17.30-18.00.


 

Nyhedsbrev for december:

Juletræer
Husk at juletræer skal man selv køre på containerpladsen. Det er ikke tilladt at stille dem hverken i gården eller ved vores affaldscontainere.
Dørtelefoner og vinduer i trappeopgangene
November var en travl måned, hvor vi både fik installeret nye dørtelefoner og udskiftet vinduerne i vores trappeopgangen. Bestyrelsen håber, at man er tilfredse med begge dele.
Salg af vaskekort
Næste gang der er salg af vaskekort er tirsdag d. 10. januar 2017 kl. 17.30-18.00 i bestyrelseskælderen.
Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

 

Nyhedsbrev for november:

Udskiftning af vinduer i trappeopgange
Udskiftning af vinduerne i trappeopgangene starter tirsdag d. 15/11 og arbejdet forventes at være færdigt fredag d. 18/11.
Udskiftning af dørtelefoner
Udskiftning af dørtelefoner er igang og forventes afsluttet torsdag d. 17/11.
Gadedøre og døre ud til gården
Husk at holde døre lukket både ud til gaden.
Også dørene ud til gården skal holdes lukket, så der ikke er en åben invitation til mus, rotter og andre dyr til at komme ind og få varmen.
Salg af vaskekort
Næste gang der sælges vaskekort er tirsdag d. 6. december kl. 17.30

 


 

Nyhedsbrev for oktober:

Arbejdsdag
Bestyrelsen vil gerne takke de andelshavere, som deltog i efterårets arbejdsdag.
I forbindelse med arbejdsdagen var en del cykler, som fortsat havde et manilamærke siddende. Disse cykler er flyttet til bestyrelseskælderen og kan afhentes i forbindelse med salg af vaskekort.
De andelshavere, som ikke har deltaget i enten arbejdsdagen i foråret eller efteråret vil blive opkrævet kr. 550,- ved næste andelsboligafgift.
Udskiftning af vinduer i trappeopgange
Som vedtaget på generalforsamlingen vil der blive skiftet vinduer i trappeopgangene. Der er indhentet tilbud og indgået aftale med leverandør. Bestyresen regner med at arbejdet vil blive udført inden året udgang.
Udskiftning af dørtelefoner
Ligeledes vedtaget på generalforsamlingen vil der blive skiftet dørtelefoner. Der er indhentet tilbud og indgået aftale med leverandør. Bestyrelsen regner med at arbejdet vil blive udført inden året udgang. Der vil i den kommende tid komme mere information, da det kræver adgang til lejlighederne.
Pap affaldscontainer
Vores pap container bliver hurtigt fyldt op. Derfor er det vigtigt, at du husker presse dit pap sammen inden det lægges i containeren.
Gadedøre
Efteråret er over os, og det giver nogle gange lidt problemer med vores gadedøre ved at de ikke lukker helt til. Så vær gerne opmærksom på, at døre smækker helt i efter dig.
Salg af vaskekort
Tirsdag d. 1/11 kl. 17.30 i bestyrelseskælderen

 


 

 

Nyhedsbrev for september:

Nyhedsbreve og kontaktinformationer

Som du kunne læse i referatet fra den ekstraordinære generalforsamling, så blev det vedtaget, at kommunikation mellem bestyrelse og andelshavere nu foregår digitalt. Derfor er det vigtigt, at du senest 15/9-2016 har oplyst bestyrelsen om flg. : Navn, adresse, evt. andelsnummer, telefonnummer og e-mailadresse. Er I flere på adressen, der skal modtage information fra foreningen, så husk også at skrive disse oplysninger på. Send oplysningerne til kasserer@absk.dk

I samme forbindelse er foreningens vedtægter blevet opdateret. Du kan læse dem her.

Fælles arbejdsdag lørdag 24/9

Det er tid til årets anden fælles arbejdsdag i andelsboligforeningen. Det er lørdag d. 24/9. Indkaldelse er runddelt og vi håber, at så mange som muligt har mulighed for at deltage. Der vil i den kommende tid blive sat manila-mærker på cyklerne. Husk at fjerne dette mærke fra din cykel inden arbejdsdagen. I forbindelse med arbejdsdagen vil fryseren, der står i bestyrelseskælderen, blive tømt og evt. mad vil blive smidt ud.

Salg af vaskekort og afhentning af ting fra opgange, kælder- og loftsgange

Tirsdag d. 4. oktober kl. 17.30-18.00 i bestyrelseskælderen.