Author: Bestyrelsen

Salg af vaskekort i oktober

Næste gang, der vil være salg af vaskekort, er onsdag d. 4. oktober kl. 18.00 i bestyrelseskælderen. Bemærk ny ugedag og nyt tidspunkt.

Lukket for det varme vand

Da vi skal have serviceret foreningens varmtvandsbeholder, så vil der være lukket for det varme vand onsdag d. 23. august fra kl. 7.15 – 10.30.

Salg af vaskekort i september

Salg af vaskekort i september vil være tirsdag d. 5. september i umiddelbar forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling i 3F huset, Saltværksvej 68.

Ekstraordinær generalforsamling

Sæt allerede nu kryds i kalenderen tirsdag d. 5. september, hvor vi afholder ekstraordinær generealforsamling. På dagsordenen vil være opfølgning på forårets generalforsamling, hvor der blev opstillet forslag om bl.a. nye vinduer, altaner m.m....

Salg af vaskekort i juni

Næste gang der er mulighed for at købe vaskekort er onsdag d. 7. juni kl. 17.30-18.00 (vær obs på, at det denne gang er en onsdag). Husk at der ikke er salg af vaskekort...

Referat fra generalforsamlingen 2017

Så er referatet fra generalforsamlingen kommet. Du finder det her http://absk.dk/generalforsamling/referat/. I løbet af ca. en uge vil seneste årsrapport og budget også være tilgængeligt her på foreningens hjemmeside.

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Indkaldelsen til generalforsamlingen onsdag d. 26. april er nu sendt rundt til alle andelshavere via e-mail. Skulle du ikke have modtaget den, så send en e-mail til kasserer@absk.dk . Husk at tilmelde dig inden...