Ekstraordinær generalforsamling

Sæt allerede nu kryds i kalenderen tirsdag d. 5. september, hvor vi afholder ekstraordinær generealforsamling. På dagsordenen vil være opfølgning på forårets generalforsamling, hvor der blev opstillet forslag om bl.a. nye vinduer, altaner m.m. Indkaldelsen får du en af de nærmeste dage via e-mail.