Bestyrelsen

Efter den overståede generalforsamling har den nye bestyrelse konstitueret sig således:

Formand: Dorte Solberg

Næstformand: Dan Rasmussen

Kasserer: Flemming Beck

Bestyrelsesmedlem:

Mette Christensen og Hugo Melgarejo