Ekstraordinær generalforsamling

Der er indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling, som vil finde sted i gården tirsdag d. 16/8-2016 kl. 18.00.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent og stemmeoptællingsudvalg.
  3. Endelig vedtagelse af det forslag, som uden kvalificeret flertal blev vedtaget ved  ordinær generalforsamling om at ændre andelsboligforeningens vedtægter således, at der som nyt punkt benævnt ”Kommunikation” indsættes § 3a med følgende ordlyd:

Stk. 1. Enhver form for skriftlig kommunikation mellem medlemmerne og   

    foreningen/bestyrelsen kan med fuld gyldighed afvikles digitalt. P.t via email og

    foreningens hjemmeside, medmindre foreningen måtte bestemme andet.

 

    Stk. 2. Foreningens adresseoplysninger, som medlemmer skal anvende, vil fremgår af

    foreningens hjemmeside.

 

    Stk. 3. Senest ved overtagelsen af andel i foreningen, er medlemmet forpligtet til at med-

    dele foreningen den emailadresse, som foreningen skal anvende ved enhver form for

    kommunikation.

 

    Denne adresse skal foreningen/bestyrelsen kunne anvende indtil foreningen af

    medlemmet orienteres om en anden adresse.

 

    Stk. 4. Det er i henhold til det foran anførte til stadighed medlemmernes eget ansvar, om

    man modtager og gør sig bekendt med indhold af kommunikation fra

    foreningen/bestyrelsen.

 

    Stk. 5. Foreningen/bestyrelsen er berettiget til med fuld gyldighed som orientering også  

    i henhold til nærværende vedtægter at give alle medlemmer fornøden orientering via

    foreningens hjemmeside, hvis indhold medlemmerne således selv er ansvarlige for at

    gøre sig bekendt med.”