Referat fra den ekstraordinære generalforsamling

Så er referatet fra den ekstraordinære generalforsamling tilgengængeligt her. Her blev det vedtaget, at kommunikation mellem bestyrelse og andelshavere nu foregår digitalt. Enten via e-mail og/eller hjemmeside. Proceduren for dette vil fremgå af den skrivelse, som vil blive runddelt sammen referatet fra den ekstraordinære generalforsamling. Den skrivelse vil så samtidigt være den sidste, der vil blive runddelt inden vi går over til den digitale kommunikation.